עמלות העברת ש”ח לח-ן הלקוח

מאמרים – רווח מסחר והשקעה עצמאי בבורסה עמלות העברת ש”ח לח-ן הלקוח הינה עמלה המחויבת בעת העברת ש”ח מח-ן לח-ן. מדובר בעמלה היסטורית אשר היתה נהוגה בבנקים המסחריים. לקוחותינו ברווח – מסחר בבורסה נהנים מדיל העמלות המשתלם ביותר למסחר והשקעה עצמאי...

עמלות ביטול הוראה

מאמרים – רווח מסחר והשקעה עצמאי בבורסה עמלת ביטול הוראה הינה עמלה בסך עשרות שקלים, הנגבית על ביטול הוראה. מדובר בעמלה הנגבית בעיקר בבנקים ולא ע”י הבורסה, עמלה זו אינה נהוגה אצל הברוקרים, בתי ההשקעות וחברי הבורסה הפרטיים. גם כשלא התבצעה שום פעולה, תדרשו...

עמלות דיבידנד

מאמרים – רווח מסחר והשקעה עצמאי בבורסה עמלת דיבידנד הינה עמלה אשר נלקחת ממחזיק ני”ע כאשר מתבצעת חלוקת דיבודנדים מטעם החברה לבעלי המניות. לקוחותינו ברווח – מסחר בבורסה נהנים משירות מעולה ומדיל העמלות המשתלם ביותר למסחר והשקעה עצמאי בבורסה, מוכנים להתקדם...

עמלות אי ביצוע

 מאמרים – רווח מסחר והשקעה עצמאי בבורסה  עמלת אי ביצוע הינה עמלה בסך עשרות שקלים, הנגבית על פעולה שלא התבצעה בפועל. מדובר בעמלה הנגבית בעיקר בבנקים ולא ע”י הבורסה, עמלה זו אינה נהוגה אצל הברוקרים, בתי ההשקעות וחברי הבורסה הפרטיים. חיוב העמלה מתבצע במקרה...