עמלת הוראה דרך חדר המסחר

מאמרים – רווח מסחר והשקעה עצמאי בבורסה עמלת ביצוע הוראה באמצעות חדר מסחר הינה עמלה אשר מחויבת בעת ביצוע שימוש והעברת הוראה של קניה ואו מכירה של מניות ערך ואו ביצוע פעולות מסחר נוספות אחרות והכול בהתאם ובכפוף למחירון העמלות הנהוג במוסד הפיננסי בו החשבון מתנהל....